Repararea contoarelor

Societatea cu răspundere limitată SERVOSTAL se bucură de o experiență de activitate pe piața Republicii Moldova, mai mare de 12 ani.

SERVOSTAL asigură nu doar produse calitative dar și piese de schimb pe toată durata de viață a contoarelor, precum și service-ul produselor (reparații în garanție și post-garanție).

Compania repară contoare de apă (diferite tipuri și diametre) și contoare de energia termică.

SRL SERVOSTAL dispună de condiții tehnico-organizatorice adecvate, și anume de:

 • încăperi care să corespundă cerințelor de organizare a reparării mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal şi condițiilor de păstrare a lor;
 • utilaj tehnologic necesar, mijloace de măsurare şi documentație de reparare;
 • personal calificat pentru executarea lucrărilor de reparare;
 • asigură garanție reparației efectuate;
 • oferă și asigură verificarea metrologică după reparare, în condițiile prevăzute de documentele normative aplicabile;

În același timp, SERVOSTAL deține acordul cu producătorii mijloacelor de măsurare, și cu reprezentanții autorizați al acestora, în vederea asigurării cu piese de schimb a contoarelor.

Spectrul activităților de reparație cuprinde:

 • examinarea contorului;
 • examinarea pieselor componente;
 • evaluarea cauzelor nefuncționării contorului;
 • curățarea pieselor;
 • înlocuirea pieselor uzate, după caz;
 • reglarea contorului pe stand;
 • oferirea detaliată a documentelor de plată pentru fiecare serviciu;
 • oferirea, serviciului de verificare metrologică a mijlocului de măsurare.

Conform prevederilor Legii metrologiei nr. 19 din 04 martie 2016, persoanele fizice sau juridice care repară, montează şi dau în folosință mijloacele de măsurare supuse controlului metrologic legal, înainte de a începe să desfășoare aceste activități, sunt obligate să se înregistreze la Institutul Național de Metrologie. În acest sens Compania deține înregistrarea nr. R/88/2020 din 04.08.2020 pentru repararea contoarelor de apă rece / caldă și contoare de energie termică (anterior Avizul tehnic de înregistrare seria R/INM nr. 00123 din 17 ianuarie 2017).

Firma noastră se diferențiază de concurenți prin:

 • Experiența din anul 1999 în service-ul făcut ca partener companiei Maddalena, pentru contoarele de apă și energie termică;
 • Personalul calificat cu vechimea de muncă în această firmă;
 • Lucrări și documente întocmite în timpul și la finalul prestărilor de servicii și anume: examinarea stării mijlocului de măsurare; serii individuale ale sigiliilor puse de noi; documente de plată detaliată pentru fiecare serviciu; buletine de verificare metrologică, grupate pentru fiecare proprietar în parte, etc.

Personalul competent din firma noastră Vă stă la dispoziție pentru soluționarea problemelor tehnice apărute.