Verificarea metrologică a contoarelor

În scopul oferii unor servicii integre și profesioniste, compania SERVOSTAL oferă clienților săi serviciul de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare.

În acest sens, compania contactează serviciile laboratorului de verificări metrologice din cadrul SRL „Aquateh” .

Laboratorul de verificări metrologice este o entitate acreditată de către Centrul Național de Acreditare MOLDAC și desemnat de către Ministerul Economiei și Infrastructurii pentru dreptul, de activitate în domeniul controlului metrologic legal, prin efectuarea verificărilor metrologice inițiale, periodice și după reparație, a mijloacelor de măsurare.

De asemenea, laboratorul de verificări metrologice dispune de standuri moderne proprii, și ingineri metrologi, ce au cunoștințe și experiență vastă în domeniu.

Pentru mai multe informații, Vă recomandăm să accesați pagina electronică www.aquateh.md