Epurarea apelor și tratarea deșeurilor

Compania SERVOSTAL Vă propune Metoda Ydro Process® pentru eliminarea producției de nămol, în exces, la stațiile de epurare a apelor uzate.

Cum funcționează această metodă? Procesul Ydro® este adaptarea continuă a populației microbiene selectate la condițiile și parametrii instalației locale de exploatare a apelor uzate, în conformitate cu obiectivele propuse. Bacteriile adăugate devin dominante, iar cele existente sunt adaptate și asimilate pentru a coexista și a colabora. În condiții adecvate, microorganismele adăugate produc enzime care îmbunătățesc procesul biologic. Degradarea moleculelor organice complexe, a uleiurilor și grăsimilor în cele simple duce la producerea acizilor grași volatili (AGV), adică acid acetic, butiric, propionic etc. AGV sunt apoi ușor convertiți în dioxid de carbon (CO2) și apă (H2O) în condiții aerobe, metan (CH4) și hidrogen (H2) în condiții anaerobe și energie disponibilă gratuit. Aplicarea acestor microorganisme în instalațiile de epurare a apelor uzate are ca rezultat îmbunătățirea performanței sistemului și controlul prelucrării, sporind eficiența sistemului cu următoarele rezultate:

 1. Descompunerea totală și eliminarea nămolului în exces;
 2. Îmbunătățirea fluenților instalației (CBO, CCO, SS, NT, PT etc.)
 3. Lichefierea și eliminarea grăsimilor în stațiile de tratare și în stațiile de pompare;
 4. Eliminarea mirosurilor;
 5. Posibila reducere a consumului de energie în etapa de aerare;
 6. Posibila creștere a producției de biogaz cu o creștere simultană a conținutului de metan în acesta;
 7. Reducerea semnificativă a micro-poluanților;
 8. Rezistență mai mare la șocul organic primit.

reactii_bio

Metoda Ydro Process® creează condițiile adecvate pentru creșterea, reproducerea și funcționarea produsului microbian care conține:

 

 • Enzime hidrolizante;
 • Culturi facultative;
 • Culturi aerobe;
 • Micro-nutrienți;
 • Bio-amelioratori.

Fapte interesante despre Procesul Ydro®

 • Procesul Ydro® este aplicat în prezent pe 3 continente și peste 28 de țări;
 • Procesul Ydro® este implementat în mai mult de 120 sectoare a apelor uzate municipale, mai mult de 50 în sectorul industrial și peste 10 unități agricole / compostare.
 • Nămolul zilnic deshidratat (25% solide uscate) eliminat la nivel mondial prin Procesul Ydro® este în prezent la 1.000 de tone, adică 6.000.000 de persoane echivalente.
 • Procesul Ydro® reduce amprenta de carbon a instalațiilor de tratare a apelor uzate cu mii de tone anual.
 • Procesul Ydro® a salvat multe investiții de extindere a instalațiilor de apă uzată pe măsură ce punerea în aplicare optimizează centralele actuale care măresc capacitatea generală de prelucrare organică.
 • Mii de kilometri de rețea de canalizare sunt tratați în prezent cu Procesul Ydro®, aceasta rezolvă acumularea de grăsime și ulei, blocaje conducte, înfundarea pompelor și probleme de întreținere generală și degradând simultan încărcarea organică înainte de a ajunge chiar la instalația de apă uzată.
 • Mai multe gospodării, fose septice și haznale utilizează în prezent produsele din seria Ydro care realizează eliminarea completă a mirosului, degradarea grăsimilor, uleiului și grăsimilor (FOG), evitând înfundarea țevilor și prevenind costurile suplimentare de pompare.

Metoda Ydro Process ® a fost aplicată cu succes la:

 • Stații de epurare a apelor uzate menajere;
 • Sisteme de canalizare la grupuri mari de hoteluri și la fose septice;
 • Fabrici de producție a compostului și îngrășămintelor;
 • Fabrici de bere;
 • Industria laptelui și a produselor lactate;
 • Stații de tratare a rezidiurilor organice și digestoare anaerobice;
 • Abatoare și ferme de creștere a păsărilor;
 • Epurarea apelor din industria textilă și a tăbăcăriilor;
 • Fabrici de sucuri și băuturi răcoritoare din fructe;
 • Depozitele de deșeuri;
 • Industria prelucrării lemnului;
 • Lacuri, iazuri și lagune.