Legislație și Acte Normative

  • Legea nr. 19 din 04.03.2016 metrologiei
  • Legea nr. 105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor
  • Legea nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător
  • Hotărârea Guvernului nr. 408 din 16.06.2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare
  • Hotărârea Guvernului nr. 1042 din 13.09.2016 cu privire la aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal
  • NML 3-08:2017 Contoare de apă. Procedură de verificare metrologică
  • NML 6-05:2017 Contoare de energie termică. Procedura de verificare metrologică
  • RGML 02:2018 “Condiții pentru înregistrarea persoanelor fizice și juridice care activează în domeniul metrologiei legale”
  • RGML 12:2018  “Sistemul Național de Metrologie. Marcaje și buletine de verificare metrologică”
  • RGML 19:2014 “Sistemul național de metrologie. Registrul de stat al mijloacelor de măsurare premise spre utilizare în Republica Moldova”

 

Linkuri utile